+421 2 5556 7736

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( “zákon o ochrane osobných údajov”).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Sme spoločnosť  VERY GOODIES SK s.r.o. , Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15814/B,, IČO: 35730625, DIČ: 2020251090, tel. +421 917 709 610, e-mail: ondrej.dusa@verygoodies.sk (ďalej len „správca“).

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 917 709 610 alebo e-mailom na ondrej.dusa@verygoodies.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, , nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru).
 • vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe
 • pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej emailovej správe.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Súbor cookie teda umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň si vďaka cookies môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia a pod.

1. Súhlas s cookies

Návštevou našich stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. V prípade, že by ste však chceli z akéhokoľvek dôvodu vymazať či obmedziť používanie cookies môžete tak urobiť kedykoľvek vo Vašom webovom prehliadači (bod 2).

2. Spravovanie cookies

Súbory cookies môžete slobodne vymazať, alebo vopred nastaviť prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie.

Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.

3. Aké druhy cookies využívame

Na našich stránkach používame dva typy súborov cookies:

a) Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu.

b) Permanentné súbory cookies, ktoré sa dočasne ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Tieto sa používajú predovšetkým na meranie a reklamu ale napríklad aj na nastavenie jazyka a uložených nastavení v priebehu návštevy stránky pre prípadnú budúcu návštevu.

Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok.

Meracie cookies má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie.

Prípadné ďalšie druhy cookies môžu byť ešte využité napríklad z dôvodu správneho fungovania našich služieb (napríklad e-shop) alebo na testovanie častí webu a jeho funkčnosti. To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, najmä:

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Zoznam spracovateľov:

 • Afines Group A.S. (Development)
 • Google Analytics (Data Processing Amendment)
 • Platobné brány
 • Zásielkové služby
 • Porovnávače cien produktov
 • Účtovné systémy

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: ondrej.dusa@verygoodies.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 5 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
 • Právo na prenosnosť – Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme / pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 5 dní
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý) – Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 5 dní.
 • V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.
 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení – E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 30.11.2021.

My v spoločnosti VERY GOODIES SK s. r. o.  sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše webové stránky (Eshop-verygoodies.sk ) aj náš cloud Služba (cloudová služba) vrátane našich pridružených mobilných aplikácií (mobilné aplikácie) vo vlastníctve a kontroluje VERY GOODIES SK s. r. o. .

Keď používate cloudovú službu, môžeme zhromažďovať a ukladať všeobecné, neidentifikovateľné informácie o navštívených stránkach, používaní funkcií služby, geografickej polohe, zariadení, ktoré používate, anonymizovanú verziu vašej IP adresy a adresy webových stránok, ktoré vás odkazujú na Služba. Ukladáme tiež vašu e-mailovú adresu a UserID, ktoré si vyberiete pri registrácii na účet. Tieto informácie môžeme použiť na ochranu nás a našich používateľov pred spamom, vírusmi, identitou krádež nelegálne alebo škodlivé aktivity, ako aj pochopiť, ako ľudia používajú Službu, ktoré funkcie fungujú a ktoré nie, a pomáhajú nám vyvíjať a vylepšovať službu. Môžeme vytvárať anonymné záznamy vylúčením informácií umožňujúcich identifikáciu osôb (napríklad vášho mena), zo záznamov. Môžeme od vás zhromažďovať informácie, aby sme spresnili a zlepšili služby, ktoré sme vám môže ponúknuť. Tieto údaje budeme zhromažďovať iba s vaším súhlasom.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú naše postupy zhromažďovania, spracovania a používania údajov. To tiež popisuje vaše voľby týkajúce sa používania, prístupu a opravy vašich osobných údajov. Ak ste nesúhlasíte s postupmi týkajúcimi sa údajov opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nemali by ste používať Webové stránky alebo cloudová služba.

Tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme. Akékoľvek zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke a ak sú zmeny významné, poskytneme vám výraznejšie oznámenie zaslaním e-mailové upozornenie, alebo ak používate cloudovú službu, prostredníctvom aplikácie VERY GOODIES SK s. r. o. .

Aj keď vás budeme informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov, odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolujte tieto zásady ochrany osobných údajov. Ponecháme si aj predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov v archíve pre vašu recenziu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich spracovanie informácií, ktoré nám poskytnete, napíšte nám e-mailom na Ondrej.dusa@verygoodies.sk  alebo poštou spoločnosti VERY GOODIES SK s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04, Bratislava 

Používanie cloudovej služby spoločnosťou VERY GOODIES SK s. r. o. 

Naša online cloudová služba umožňuje používateľom zaregistrovať sa a používať naše služby. Tieto služby zahŕňajú pozývanie iných používateľov a návštevníkov.

Informácie pridané do cloudovej služby buď samotnými používateľmi, alebo pri cloudovej službe používateľ pridá informácie, sú uložené a spravované na serveroch našich poskytovateľov služieb. Toto informácie sa potom používajú na kontaktovanie návštevníkov alebo na uľahčenie rezervácií používateľom cloudovej služby.

Používanie našimi zákazníkmi

Naši zákazníci používajú cloudovú službu na pozývanie návštevníkov, umožnenie prístupu k ich ubytovaniu, rezervácie alebo spravovať informácie o vlastníctve. VERY GOODIES SK s. r. o.  nekontroluje obsah, ktorý zákazník poskytuje alebo typy informácií, ktoré sa naši zákazníci môžu rozhodnúť zhromažďovať alebo spravovať pomocou cloudu Služba. Tieto informácie im patria a sú nimi používané, zverejňované a chránené podľa na ich zásady ochrany osobných údajov a nepodlieha týmto zásadám ochrany osobných údajov. VERY GOODIES SK s. r. o.  spracováva naše informácie o zákazníkoch podľa ich pokynov a v súlade s našimi zmluvami s našimi zákazníkmi, a ukladáme ich na servery našich poskytovateľov služieb, ale nemáme kontrolu nad ich zber alebo správa. Naše zmluvy s našimi zákazníkmi nám zakazujú používať tieto informácie, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie a zlepšovanie cloudovej služby, ako to povoľuje Zásady ochrany osobných údajov a v súlade so zákonom. Nemáme priamy vzťah s jednotlivcami, ktorí poskytovať osobné Informácie pre našich zákazníkov. VERY GOODIES SK s. r. o.  berie na vedomie, že máte právo na prístup k svojim Osobné údaje. Naši zákazníci kontrolujú a sú zodpovední za opravu, vymazanie alebo aktualizáciu informácií, ktoré od vás zhromaždili pomocou cloudovej služby. Ak sa požaduje, aby odstrániť údaje, odpovieme v primeranom časovom rámci. Môžeme spolupracovať s našimi zákazníkmi na pomôžte im informovať svojich návštevníkov o zhromažďovaní, spracovaní a používaní údajov. Naše dohody s našimi zákazníkmi zakázať im používať cloudovú službu na zhromažďovanie, správu alebo spracovanie Citlivé informácie. Nie sme zodpovední za to, ako naši zákazníci používajú informácie, ktoré zhromažďujú v cloudovej službe.

VERY GOODIES SK s. r. o.  zhromažďuje informácie pod vedením svojich zákazníkov a nemá žiadne priame vzťah s jednotlivcami, ktorých osobné údaje spracúva. Ak ste zákazník jedného z našich zákazníkov a už by sme nechceli, aby ho kontaktoval jeden z našich zákazníkov, ktorý používa naša cloudová služba, kontaktujte priamo zákazníka, s ktorým komunikujete. Môžeme prestúpiť Osobné údaje spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú poskytovať naše služby. Prevody do nasledujúcich tretí Na strany sa vzťahujú zmluvy o poskytovaní služieb s našimi zákazníkmi.

“Citlivé informácie”

Týka sa to čísel kreditných alebo debetných kariet, informácií o osobných finančných účtoch, sociálnych sietí bezpečnostné čísla, čísla pasov, čísla vodičských preukazov alebo podobné osobné identifikátory, rasový alebo etnický pôvod, fyzický alebo duševný zdravotný stav alebo informácie, alebo iné informácie o zamestnaní, finančné alebo zdravotné informácie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Všeobecné

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme odolali neopodstatneným právnym žiadostiam o prístup k informáciám. Môžeme však zverejniť informácie alebo obsah používateľa na splnenie zákona, nariadenia, právneho procesu, vládna žiadosť alebo vládne nariadenie. Našou zásadou je vopred vás upozorniť, ak sme vyžaduje sa na zverejnenie vašich informácií, pokiaľ nám to zákon nezakazuje alebo nám to neodporučí ak tak urobíme.

Ak si myslíme, že zverejnenie vašich informácií môže zabrániť vážnemu poškodeniu nás, vás alebo Ktokoľvek iný v tejto veci, môžeme tak urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali. Nakoniec môžeme zverejniť vaše informácie, ak sa domnievame, že je to potrebné na odhalenie, prevenciu alebo iné riešenie bezpečnosti, podvod alebo bezpečnostné obavy súvisiace so Službou.

Keď navštívite naše webové stránky

Môžete slobodne preskúmať webové stránky bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek osobné údaje. Keď navštívite webové stránky alebo sa zaregistrujete do cloudovej služby, žiadame vás, aby ste poskytli Osobné údaje o vás a zhromažďujeme navigačné informácie.

Keď používate našu mobilnú aplikáciu

Okrem informácií, ktoré zhromažďujeme na našich webových stránkach, keď používate naše mobilné aplikácie alebo webovú aplikáciu, my môže tiež zhromažďovať informácie o polohe vášho mesta, modeli a verzii zariadenia, identifikátore zariadenia (alebo “UDID”), verzia operačného systému a vaše poverenia služby VERY GOODIES SK s. r. o.  Cloud Service.

O určitých udalostiach posielame push a e-mailové upozornenia (napríklad: ak príde váš návštevník). Ak už si neželáte dostávať takéto oznámenia, môžete ich vypnúť na úrovni zariadenia pre Nastavenia upozornení a upozornení push v rámci aplikácie.

“Osobné údaje”

Týka sa to akýchkoľvek informácií, ktoré nám dobrovoľne poskytnete a ktoré vás identifikujú osobne, vrátane kontaktných údajov, ako je vaše meno, e-mailová adresa, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a ďalšie informácie o vás alebo vašej firme. Osobný Informácie môžu zahŕňať aj informácie o akýchkoľvek transakciách, bezplatných aj platených, ktoré ste vstupovať na webových stránkach a informácie o vás, ktoré sú dostupné na internete, ako napríklad z Facebooku, LinkedIn, Twitter a Google alebo verejne dostupné informácie, ktoré získame zo služby Poskytovateľov.

Osobné údaje zahŕňajú aj navigačné informácie alebo platobné informácie, ak takéto informácie môžu priamo alebo nepriamo identifikovať jednotlivca. Navigačné informácie sa vzťahujú na na informácie o vašom počítači a vašich návštevách tejto webovej stránky, ako je vaša IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, zdroj odporúčania, dĺžka návštevy a prezerané stránky. Prosím pozrite si časť “Navigačné informácie” nižšie. Okrem toho nezhromažďujeme citlivé Informácia od vás.

Súbory denníka

Keď používate naše služby, náš zobrazovací obsah, ktorý poskytujeme, automaticky zhromažďujeme informácie o hardvéri a softvéri počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu, prehliadač typ, názvy domén, poskytovateľ internetových služieb (ISP), súbory prezerané na našich stránkach (napr. HTML stránky, grafika atď.), operačný systém, údaje o kliknutí, časy prístupu a odkazujúce webové stránky Adresy. Tieto informácie používa spoločnosť VERY GOODIES SK s. r. o.  na prevádzku cloudovej služby, na udržiavať kvalitu cloudovej služby a poskytovať všeobecné štatistiky o používaní Webová stránka VERY GOODIES SK s. r. o. .

Informácie o deťoch

Webové stránky nie sú určené ani zamerané na deti mladšie ako 16 rokov a my vedome alebo úmyselne zhromažďovať informácie o deťoch mladších ako 16 rokov Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na Ondrej.dusa@verygoodies.sk , aby sme môže tieto informácie vymazať.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Všeobecné

Nezarábame na predaji reklamy prostredníctvom softvérovej služby, zobrazovaní reklám, alebo predaj informácií o vás tretím stranám vrátane inzerentov, sprostredkovateľov údajov, vyhľadávania motory alebo ktokoľvek iný. Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžeme zdieľať s tretie strany za niekoľkých okolností, vrátane (1), ak nám poviete, že je to v poriadku (2), ak je to potrebné urobiť, aby sme dodržali platné zákony alebo zákonné povinnosti (3), ak uzavrieme zmluvu s poskytovateľa služieb tretej strany, ktorý ponúka služby pre našich používateľov – napríklad kreditnou kartou, spracovateľská spoločnosť, ak sa rozhodnete niečo kúpiť prostredníctvom Služby

Dodržiavanie našich zásad ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame iba v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Zákazníci, ktorí prihlásiť sa na odber našich cloudových služieb sú na základe našich zmlúv s nimi povinní dodržiavať tieto zásady ochrany osobných údajov.

Nikdy nepredávame osobné údaje

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme žiadnej tretej strane.

Používanie osobných údajov

Okrem použití uvedených inde v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme použiť aj vaše osobné Informácie pre:

 • zlepšite svoj zážitok z prehliadania prispôsobením webových stránok a zlepšením cloudu Služba
 • zasielanie informácií o zmenách našich zmluvných podmienok zákazníkom, zásad ochrany osobných údajov, (vrátane Zásad používania súborov cookie) alebo iné právne dohody
 • spĺňať zákonné požiadavky,
 • na poskytovanie cloudovej služby (ktorá môže zahŕňať detekciu, prevenciu a riešenie bezpečnostné a technické problémy)
 • odpovedať na žiadosti zákazníckej podpory; a
 • v opačnom prípade na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných podmienok zákazníka VERY GOODIES SK s. r. o. .

Právny základ pre spracovanie osobných údajov (iba návštevníci EHP)

Ak ste návštevníkom/zákazníkom nachádzajúcim sa v Európskom hospodárskom priestore (“EHP”), spoločnosť VERY GOODIES SK s. r. o.  je správca vašich osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, je možné kontaktovať na Ondrej.dusa@verygoodies.sk 

Náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných vyššie bude závisieť od príslušné osobné údaje a konkrétny kontext, v ktorom ich zhromažďujeme. My však budeme od vás zvyčajne zhromažďovať osobné údaje iba vtedy, ak na to máme váš súhlas, kde potrebujeme osobné údaje na plnenie zmluvy s vami alebo kde spracovanie je v našom oprávnenom záujme a nie je prevýšená vašimi záujmami o ochranu údajov alebo základný práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať osobné údaje informácie od vás.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov v súlade so zákonnou požiadavkou alebo na vykonanie zmluvu s vami, objasníme to v relevantnom čase a poradíme vám, či poskytnutie vašich osobných údajov je povinné alebo nie (ako aj možné dôsledky, ak neposkytnete svoje osobné údaje). Podobne, ak zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), urobíme v relevantnom čase vám je jasné, aké sú tieto oprávnené záujmy.

Používanie navigačných informácií

Navigačné informácie používame na prevádzku a zlepšovanie webových stránok a cloudovej služby. Môžeme používať navigačné informácie samostatne alebo v kombinácii s osobnými údajmi na poskytovanie s prispôsobenými informáciami v našich aplikáciách.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje Informácie z neoprávneného prístupu, použitia alebo zverejnenia. Osobné údaje zabezpečujeme vy poskytovať na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí, chránené pred neoprávneným prístup, použitie alebo zverejnenie. Všetky osobné údaje sú chránené pomocou vhodných fyzických, technické a organizačné opatrenia.

Okrem toho používame rôzne štandardné bezpečnostné technológie a postupy navrhnuté na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Napriek tomu opatrenia, mali by ste vedieť, že nemôžeme úplne eliminovať bezpečnostné riziká spojené s Môžu sa stať informácie a chyby. Môžete získať prístup k svojmu osobnému profilu a kontaktu alebo ho zmeniť informácie alebo odstrániť svoj účet prostredníctvom našich osobných nastavení. Ak sa rozhodnete odstrániť alebo deaktivovať účet, už nemôžete načítať obsah ani ho znova aktivovať a my to nemôžeme urobiť Takže pre vás. Vaše používateľské meno môže byť k dispozícii aj pre inú osobu.

Externé webové stránky

Naše webové stránky poskytujú odkazy na iné webové stránky. Nekontrolujeme a nie sme zodpovední za obsah alebo postupy týchto iných webových stránok. Naše poskytovanie takýchto odkazov nepredstavuje naša podpora týchto iných webových stránok, ich obsahu, ich vlastníkov alebo ich postupov. Toto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky, ktoré podliehajú akémukoľvek súkromiu a iné politiky, ktoré môžu mať.

Uchovávanie osobných údajov

Ako dlho uchovávame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, závisí od typu informácií. ako podrobnejšie opísané nižšie.

Po uplynutí tejto doby vaše informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, potom bezpečne uložíme vaše informácie a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho použitia až do vymazania je možné.

Uchovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ak máme pretrvávajúce legitímne podnik to musí urobiť (napríklad, pokiaľ je to potrebné na to, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s Cloudová služba alebo naše ďalšie služby, alebo ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, vyriešiť a presadzovanie našich dohôd).

Ak nemáme žiadnu pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, bezpečne odstrániť informácie alebo ich anonymizovať, alebo ak to nie je možné, potom budeme bezpečne uchovávať svoje osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania až do vymazanie je možné. Tieto informácie odstránime zo serverov k skoršiemu dátumu, ak takže požiadajte, ako je popísané v časti “Odhlásiť sa z našej komunikácie” nižšie.

Ak poskytnete informácie našim zákazníkom v rámci ich používania cloudovej služby, naša zákazníci rozhodujú o tom, ako dlho budú uchovávať osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujú. Ak sa zákazník ukončí používanie cloudovej služby, potom mu poskytneme prístup k všetky informácie uložené pre zákazníka cloudovou službou, vrátane akýchkoľvek osobných údajov Vami poskytnuté, na export zákazníkom podľa našej dohody s naším zákazníkom. Po ukončenie pokiaľ to nie je zákonom zakázané, môžeme vymazať všetky informácie o zákazníkoch vrátane vašich osobných údajov Informácie z cloudovej služby.

Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme

Poskytovateľov

Zamestnávame ďalšie spoločnosti a ľudí, aby sme poskytovali služby návštevníkom našich webových stránok, našich zákazníkov a používateľov cloudovej služby a možno budú musieť zdieľať vaše informácie s nimi, aby poskytovať vám informácie, produkty alebo služby.

Zdieľame tiež iba absolútne nevyhnutné množstvo údajov.

Vo všetkých prípadoch, keď zdieľame vaše informácie s takýmito agentmi, výslovne požadujeme, aby agent Berte na vedomie a dodržiavajte naše zásady ochrany osobných údajov a zaobchádzania s údajmi zákazníkov.

Firemné akcie

Ak nás (alebo náš majetok) nadobudne iná spoločnosť, či už zlúčením, akvizíciou, konkurzom alebo inak, táto spoločnosť by dostala všetky informácie zhromaždené spoločnosťou VERY GOODIES SK s. r. o.  na Webové stránky a cloudová služba. V takom prípade budete upozornení e-mailom a/alebo na prominentnom oznámenie na našej webovej stránke o akejkoľvek zmene vlastníctva, použití vašich osobných údajov a možnosti, ktoré môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi.

Vynútené zverejnenie

Vyhradzujeme si právo použiť alebo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak dôvodne sa domnievať, že použitie alebo zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu vašich bezpečnosť alebo bezpečnosť iných, vyšetrovanie podvodu alebo dodržiavanie zákona, súdneho príkazu alebo právneho predpisu proces.

Súbory cookie a podobné technológie

Cookies

VERY GOODIES SK s. r. o.  používa takzvané Session-Cookies, ak sa prihlásite do cloudovej služby. V opačnom prípade nie používajú sa súbory cookie.

Ako získať prístup k svojim osobným údajom a ako ich riadiť

Kontrola, oprava a odstránenie vašich osobných údajov

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Môžete požiadať o prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov.
 • Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracúvania vaše osobné údaje alebo žiadosť o prenosnosť vašich osobných údajov.
 • Ak sme zhromaždili a spracovali vaše osobné údaje s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred vaším odstúpením od zmluvy, ani to neovplyvní spracovanie vaše osobné údaje vykonávané na základe zákonných dôvodov spracovania iných ako súhlas.
 • Máte právo sťažovať sa orgánu na ochranu údajov na naše zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na adrese Ondrej.dusa@verygoodies.sk  alebo poštou na adresu VERY GOODIES SK s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04, Bratislava.

Na vašu žiadosť o zmenu, opravu alebo vymazanie vašich informácií odpovieme v rámci primeraný časový rámec a informovať vás o krokoch, ktoré sme podnikli.