+420 800 167 167

Ochrana a zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo identifikovatelný, pokud lze subjekt údajů přímo neboj nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, e-mail, IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (“zákon o ochraně osobních údajů”).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo změna, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kdo je správce resp. zpracovatel osobních údajů?

Jsme společnost VERY GOODIES a.s. , Mariánske náměstí 159/4, 110 00 Praha 1, která je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze I, B 203 61, IČO: 03692442, tel. +421 917 709 610, e-mail: ondrej.dusa@verygoodies.sk (dále jen „správce“).

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje na zodpovědnou osobu

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit s nějakými dotazy, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +421 917 709 610 nebo e-mailem na ondrej.dusa@verygoodies.sk

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, nutně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd., dodání zboží).
 • vedení účetnictví: Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Nejste-li naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery pouze na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě
 • pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu. pro remarketing a zacílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané emailové zprávě.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Soubor cookie tedy umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji již dříve navštívili a o kterou sekci jste měli zájem. Zároveň si díky cookies můžete uložit svá uživatelská nastavení a pod.

1. Souhlas s cookies

Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. V případě, že byste však chtěli z jakéhokoli důvodu vymazat či omezit používání cookies můžete tak učinit kdykoliv ve Vašem webovém prohlížeči (bod 2).

2. Správa cookies

Soubory cookies můžete svobodně vymazat, nebo předem nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, když se server snaží zaslat vám cookie.

Potom se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

3. Jaké druhy cookies využíváme

Na našich stránkách používáme dva typy souborů cookies:

a) Relační soubory cookies, které jsou automaticky vymazány, jakmile opustíte naše stránky. Pomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

b) Permanentní soubory cookies, které se dočasně ukládají a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Tyto se používají především pro měření a reklamu, ale například i pro nastavení jazyka a uložených nastavení v průběhu návštěvy stránky pro případnou budoucí návštěvu.

Avšak ani tyto cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení (počítač, tablet, smart phone). Všechny údaje jsou anonymní, zejména pro účely statistik používání stránek.

Měřící cookies má poznat opakovanou návštěvu našich webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity návštěvníků při prohlížení stránek.

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách i jiných webových stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše.

Případné další druhy cookies mohou být ještě využity například z důvodu správného fungování našich služeb (například e-shop) nebo pro testování částí webu a jeho funkčnosti. To vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a spokojenost našich zákazníků.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uložen na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování dat se specializují.

Seznam zpracovatelů:

 • Afines Group A.S. (Development)
 • Google Analytics (Data Processing Amendment)
 • Platební brány
 • Zásilkové služby
 • Porovnávače cen produktů
 • Účetní systémy

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ondrej.dusa@verygoodies.sk

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 5 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo jakékoli své osobní údaje budete považovat za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenosnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 5 dní
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 5 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.
 • Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – Máte-li pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – E-maily s inspirací, články či produktovými informacemi a službami Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám e-maily jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každé zaslané e-mailové zprávě.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ao bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 30.11.2021.

My ve společnosti VERY GOODIES a.s. se zavazujeme chránit vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky (Eshop-verygoodies.sk) i náš cloud Služba (cloudová služba) včetně našich přidružených mobilních aplikací (mobilní aplikace) ve vlastnictví a kontroluje VERY GOODIES a.s.

Když používáte cloudovou službu, můžeme shromažďovat a ukládat všeobecné, neidentifikovatelné informace o navštívených stránkách, používání funkcí služby, geografické poloze, zařízení, která používáte, anonymizovanou verzi vaší IP adresy a adresy webových stránek, které vás odkazují na Služba. Ukládáme také vaši e-mailovou adresu a UserID, které si vyberete při registraci na účet. Tyto informace můžeme použít k ochraně nás a našich uživatelů před spamem, viry, identitou krádež nelegální nebo škodlivé aktivity, jakož i pochopit, jak lidé používají Službu, které funkce fungují a které ne, a pomáhají nám vyvíjet a vylepšovat službu. Můžeme vytvářet anonymní záznamy vyloučením informací umožňujících identifikaci osob (například vašeho jména) ze záznamů. Můžeme od vás shromažďovat informace, abychom upřesnili a zlepšili služby, které jsme vám může nabídnout. Tyto údaje budeme shromažďovat pouze s vaším souhlasem.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují naše postupy shromažďování, zpracování a používání údajů. To také popisuje vaše volby týkající se používání, přístupu a opravy vašich osobních údajů. Pokud jste nesouhlasíte s postupy týkajícími se údajů popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů, neměli byste používat Webové stránky nebo cloudová služba.

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme. Jakékoliv změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud jsou změny významné, poskytneme vám výraznější oznámení zasláním e-mailové upozornění, nebo používáte-li cloudovou službu, prostřednictvím aplikace VERY GOODIES a.s..

I když vás budeme informovat o jakýchkoli podstatných změnách těchto zásad ochrany osobních údajů, doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolujte tyto zásady ochrany osobních údajů. Ponecháme si také předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů v archivu pro vaši recenzi. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich zpracování informací, které nám poskytnete, napište nám e-mailem na Ondrej.dusa@verygoodies.sk nebo poštou společnosti VERY GOODIES a.s. , Mariánske náměstí 159/4, 110 00 Praha 1

Používání cloudové služby společností VERY GOODIES a.s.

Naše online cloudová služba umožňuje uživatelům zaregistrovat se a používat naše služby. Tyto služby zahrnují zvání jiných uživatelů a návštěvníků.

Informace přidané do cloudové služby buď samotnými uživateli, nebo při cloudové službě uživatel přidá informace, jsou uloženy a spravovány na serverech našich poskytovatelů služeb. Tyto informace se pak používají ke kontaktování návštěvníků nebo k usnadnění rezervací uživatelům cloudové služby.

Používání našimi zákazníky

Naši zákazníci používají cloudovou službu pro zvání návštěvníků, umožnění přístupu k jejich ubytování, rezervace nebo spravovat informace o vlastnictví. VERY GOODIES a.s. nekontroluje obsah, který zákazník poskytuje nebo typy informací, které se naši zákazníci mohou rozhodnout shromažďovat nebo spravovat pomocí cloudu Služba. Tyto informace jim patří a jsou jimi používány, zveřejňovány a chráněny podle jejich zásady ochrany osobních údajů a nepodléhá těmto zásadám ochrany osobních údajů. VERY GOODIES a.s. zpracovává naše informace o zákaznících podle jejich pokynů a v souladu s našimi smlouvami s našimi zákazníky, a ukládáme je na servery našich poskytovatelů služeb, ale nemáme kontrolu nad jejich sběr nebo správa. Naše smlouvy s našimi zákazníky nám zakazují používat tyto informace, s výjimkou případů, kdy je to nutné k poskytování a zlepšování cloudové služby, jak to povoluje Zásady ochrany osobních údajů a v souladu se zákonem. Nemáme přímý vztah s jednotlivci, kteří poskytují osobní Informace pro naše zákazníky. VERY GOODIES a.s. bere na vědomí, že máte právo na přístup ke svým Osobní údaje. Naši zákazníci kontrolují a jsou zodpovědní za opravu, vymazání nebo aktualizaci informací, které od vás shromáždili pomocí cloudové služby. Pokud se požaduje, aby odstranit údaje, odpovíme v přiměřeném časovém rámci. Můžeme spolupracovat s našimi zákazníky na pomozte jim informovat své návštěvníky o shromažďování, zpracování a používání údajů. Naše dohody s našimi zákazníky zakázat jim používat cloudovou službu pro shromažďování, správu nebo zpracování Citlivé informace. Nejsme zodpovědní za to, jak naši zákazníci používají informace, které shromažďují v cloudové službě.

VERY GOODIES a.s. shromažďuje informace pod vedením svých zákazníků a nemá žádné přímé vztah s jednotlivci, jejichž osobní údaje zpracovává. Pokud jste zákazník jednoho z našich zákazníků a už bychom nechtěli, aby jej kontaktoval jeden z našich zákazníků, který používá naše cloudová služba, kontaktujte přímo zákazníka, se kterým komunikujete. Můžeme přestoupit Osobní údaje společnostem, které nám pomáhají poskytovat naše služby. Převody do následujících třetí Na strany se vztahují smlouvy o poskytování služeb s našimi zákazníky.

“Citlivé informace”

Týká se to čísel kreditních nebo debetních karet, informací o osobních finančních účtech, sociálních sítí bezpečnostní čísla, čísla pasů, čísla řidičských průkazů nebo podobné osobní identifikátory, rasový nebo etnický původ, fyzický nebo duševní zdravotní stav nebo informace nebo jiné informace o zaměstnání, finanční nebo zdravotní informace.

Informace, které shromažďujeme

Obecné

Uděláme vše, co je v našich silách, abychom odolali neopodstatněným právním žádostem o přístup k informacím. Můžeme však zveřejnit informace nebo obsah uživatele ke splnění zákona, nařízení, právního procesu, vládní žádost nebo vládní nařízení. Naší zásadou je předem vás upozornit, pokud jsme vyžadováni ke zveřejnění vašich informací, pokud nám to zákon nezakazuje nebo nám to nedoporučí pokud tak učiníme.

Pokud si myslíme, že zveřejnění vašich informací může zabránit vážnému poškození nás, vás nebo Kdokoli jiný v této věci, můžeme tak učinit, aniž bychom vás o tom informovali. Nakonec můžeme zveřejnit vaše informace, pokud se domníváme, že je to nutné pro odhalení, prevenci nebo jiné řešení bezpečnosti, podvod nebo bezpečnostní obavy související se Službou.

Když navštívíte naše webové stránky

Můžete svobodně prozkoumat webové stránky, aniž byste o sobě poskytli jakékoli osobní údaje. Když navštívíte webové stránky nebo se zaregistrujete do cloudové služby, žádáme vás, abyste poskytli Osobní údaje o vás a shromažďujeme navigační informace.

Když používáte naši mobilní aplikaci

Kromě informací, které shromažďujeme na našich webových stránkách, když používáte naše mobilní aplikace nebo webovou aplikaci, my může také shromažďovat informace o poloze vašeho města, modelu a verzi zařízení, identifikátoru zařízení (nebo „UDID“), verze operačního systému a vaše pověření služby VERY GOODIES a.s. Cloud Service.

O určitých událostech posíláme push a e-mailová upozornění (například: přijde-li váš návštěvník). Pokud si nepřejete dostávat taková oznámení, můžete je vypnout na úrovni zařízení pro Nastavení upozornění a upozornění push v rámci aplikace.

“Osobní údaje”

Týká se to jakýchkoli informací, které nám dobrovolně poskytnete a které vás identifikují osobně, včetně kontaktních údajů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, název společnosti, adresa, telefonní číslo a další informace o vás nebo vaší firmě. Osobní Informace mohou zahrnovat také informace o jakýchkoli transakcích, bezplatných i placených, které jste vstupovat na webových stránkách a informace o vás, které jsou dostupné na internetu, jako například z Facebooku, LinkedIn, Twitter a Google nebo veřejně dostupné informace, které získáme ze služby Poskytovatele.

Osobní údaje zahrnují také navigační informace nebo platební informace, pokud takové informace mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jednotlivce. Navigační informace se vztahují na informace o vašem počítači a vašich návštěvách této webové stránky, jako je vaše IP adresa, geografická poloha, typ prohlížeče, zdroj doporučení, délka návštěvy a prohlížené stránky. Prosím podívejte se na část “Navigační informace” níže. Kromě toho neshromažďujeme citlivé Informace od vás.

Soubory deníku

Když používáte naše služby, náš zobrazovací obsah, který poskytujeme, automaticky shromažďujeme informace o hardwaru a softwaru počítače. Tyto informace mohou zahrnovat vaši IP adresu, prohlížeč typ, názvy domén, poskytovatel internetových služeb (ISP), soubory prohlížené na našich stránkách (např. HTML stránky, grafika atd.), operační systém, údaje o kliknutí, časy přístupu a odkazující webové stránky Adresy. Tyto informace používá společnost VERY GOODIES a.s. na provoz cloudové služby, na udržovat kvalitu cloudové služby a poskytovat všeobecné statistiky o používání Webová stránka VERY GOODIES a.s..

Informace o dětech

Webové stránky nejsou určeny ani zaměřeny na děti mladší 16 let a my vědomě nebo úmyslně shromažďovat informace o dětech mladších 16 let Pokud se domníváte, že jsme shromáždili informace o dítěti mladším 16 let, kontaktujte nás na Ondrej.dusa@verygoodies. cs , abychom mohli tyto informace vymazat.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Obecné

Nezaděláváme na prodeji reklamy prostřednictvím softwarové služby, zobrazování reklam, nebo prodej informací o vás třetím stranám včetně inzerentů, zprostředkovatelů údajů, vyhledávání motory nebo kdokoli jiný. Vaše informace, včetně osobních údajů, můžeme sdílet s třetí strany za několika okolností, včetně (1), pokud nám řeknete, že je to v pořádku (2), pokud je to nutné udělat, abychom dodrželi platné zákony nebo zákonné povinnosti (3 ), pokud uzavřeme smlouvu s poskytovatele služeb třetí strany, který nabízí služby pro naše uživatele – například kreditní kartou, zpracovatelská společnost, pokud se rozhodnete něco koupit prostřednictvím Služby

Dodržování našich zásad ochrany osobních údajů

Informace, které shromažďujeme, používáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zákazníci, kteří se přihlásit k odběru našich cloudových služeb jsou na základě našich smluv s nimi povinni dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Nikdy neprodáváme osobní údaje

Vaše osobní údaje nikdy neprodáme žádné třetí straně.

Používání osobních údajů

Kromě použití uvedených jinde v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme použít i vaše osobní Informace pro:

 • zlepšete svůj zážitek z procházení přizpůsobením webových stránek a zlepšením cloudu Služba
 • zasílání informací o změnách našich smluvních podmínek zákazníkům, zásad ochrany osobních údajů, (včetně Zásad používání souborů cookie) nebo jiné právní dohody
 • splňovat zákonné požadavky,
 • k poskytování cloudové služby (která může zahrnovat detekci, prevenci a řešení bezpečnostní a technické problémy)
 • odpovědět na žádosti zákaznické podpory; a
 • v opačném případě ke splnění povinností vyplývajících ze smluvních podmínek zákazníka VERY GOODIES a.s. .

Právní základ pro zpracování osobních údajů (pouze návštěvníci EHP)

Pokud jste návštěvníkem/zákazníkem nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), společnost VERY GOODIES a.s. je správce vašich osobních údajů. Máte-li dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, je možné kontaktovat na Ondrej.dusa@verygoodies.sk

Náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných výše bude záviset na příslušných osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme. My však budeme od vás obvykle shromažďovat osobní údaje pouze tehdy, pokud k tomu máme váš souhlas, kde potřebujeme osobní údaje k plnění smlouvy s vámi nebo kde zpracování je v našem oprávněném zájmu a není převýšena vašimi zájmy o ochranu údajů nebo základní práva a svobody . V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat osobní údaje informace od vás.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů v souladu se zákonným požadavkem nebo k provedení smlouvu s vámi, objasníme to v relevantní době a poradíme vám, zda poskytnutí vašich osobních údajů je povinné nebo ne (jako i možné důsledky, pokud neposkytnete své osobní údaje). Podobně, pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo zájmů jakékoli třetí strany), uděláme v relevantní době vám je jasné, jaké jsou tyto oprávněné zájmy.

Používání navigačních informací

Navigační informace používáme k provozu a zlepšování webových stránek a cloudové služby. Můžeme používat navigační informace samostatně nebo v kombinaci s osobními údaji pro poskytování s přizpůsobenými informacemi v našich aplikacích.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které pomáhají chránit vaše osobní údaje Informace z neoprávněného přístupu, použití nebo zveřejnění. Osobní údaje zajišťujeme vy poskytovat na počítačových serverech v kontrolovaném, bezpečném prostředí, chráněné před neoprávněným přístup, použití nebo zveřejnění. Všechny osobní údaje jsou chráněny pomocí vhodných fyzických, technická a organizační opatření.

Kromě toho používáme různé standardní bezpečnostní technologie a postupy navržené k ochraně vašich informací před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Přesto opatření, měli byste vědět, že nemůžeme zcela eliminovat bezpečnostní rizika spojená s Mohou se stát informace a chyby. Můžete získat přístup ke svému osobnímu profilu a kontaktu nebo jej změnit informace nebo odstranit svůj účet prostřednictvím našich osobních nastavení. Pokud se rozhodnete odstranit nebo deaktivovat účet, už nemůžete načítat obsah ani jej znovu aktivovat a my to nemůžeme udělat Takže pro vás. Vaše uživatelské jméno může být k dispozici také pro jinou osobu.

Externí webové stránky

Naše webové stránky poskytují odkazy na jiné webové stránky. Nekontrolujeme a nejsme zodpovědní za obsah nebo postupy těchto jiných webových stránek. Naše poskytování takových odkazů nepředstavuje naše podpora těchto jiných webových stránek, jejich obsahu, jejich vlastníků nebo jejich postupů. Toto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na tyto jiné webové stránky, které podléhají jakémukoli soukromí a jiné politiky, které mohou mít.

Uchovávání osobních údajů

Jak dlouho uchováváme informace, které o vás shromažďujeme, závisí na typu informací. jako podrobněji popsané níže.

Po uplynutí této doby vaše informace buď vymažeme nebo anonymizujeme, nebo není-li to možné, pak bezpečně uložíme vaše informace a izolujeme je od jakéhokoli dalšího použití až do vymazání je možné.

Uchováváme osobní údaje, které nám poskytnete, pokud máme přetrvávající legitimní podnik to musí udělat (například, pokud je to nutné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s Cloudová služba nebo naše další služby, nebo pokud je to nutné ke splnění našich zákonných povinností, vyřešit a prosazování našich dohod).

Pokud nemáme žádnou přetrvávající legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, bezpečně odstranit informace nebo je anonymizovat, nebo pokud to není možné, pak budeme bezpečně uchovávat své osobní údaje a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování až do vymazání je možné. Tyto informace odstraníme ze serverů k dřívějšímu datu, pokud takže požádejte, jak je popsáno v části “Odhlásit se z naší komunikace” níže.

Pokud poskytnete informace našim zákazníkům v rámci jejich používání cloudové služby, naše zákazníci rozhodují o tom, jak dlouho budou uchovávat osobní údaje, které od vás shromažďují. Pokud se zákazník ukončí používání cloudové služby, pak mu poskytneme přístup ke všem informacím uloženým pro zákazníka cloudovou službou, včetně jakýchkoli osobních údajů Vámi poskytnutých, na export zákazníkům dle naší dohody s naším zákazníkem. Po ukončení pokud to není zákonem zakázáno, můžeme vymazat veškeré informace o zákaznících včetně vašich osobních údajů Informace z cloudové služby.

Jak sdílíme informace, které shromažďujeme

Poskytovatele

Zaměstnáváme další společnosti a lidi, abychom poskytovali služby návštěvníkům našich webových stránek, našich zákazníků a uživatelů cloudové služby a možná budou muset sdílet vaše informace s nimi, aby poskytovat vám informace, produkty nebo služby.

Sdílíme také pouze naprosto nezbytné množství údajů.

Ve všech případech, kdy sdílíme vaše informace s takovými agenty, výslovně požadujeme, aby agent Berte na vědomí a dodržujte naše zásady ochrany osobních údajů a zacházení s údaji zákazníků.

Firemní akce

Pokud nás (nebo náš majetek) nabude jiná společnost, ať už sloučením, akvizicí, konkurzem nebo jinak, tato společnost by obdržela veškeré informace shromážděné společností VERY GOODIES a.s. na Webové stránky a cloudová služba. V takovém případě budete upozorněni e-mailem a/nebo na prominentním oznámení na naší webové stránce o jakékoli změně vlastnictví, použití vašich osobních údajů a možnosti, které můžete mít v souvislosti se svými osobními údaji.

Vynucené zveřejnění

Vyhrazujeme si právo použít nebo zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud důvodně se domnívat, že použití nebo zveřejnění je nezbytné pro ochranu našich práv, ochranu vašich bezpečnost nebo bezpečnost jiných, vyšetřování podvodu nebo dodržování zákona, soudního příkazu nebo právního předpisu proces .

Soubory cookie a podobné technologie

Cookies

VERY GOODIES a.s. používá takzvané Session-Cookies, pokud se přihlásíte do cloudové služby. Jinak nejsou používány soubory cookie.

Jak získat přístup ke svým osobním údajům a jak je řídit

Kontrola, oprava a odstranění vašich osobních údajů

Máte následující práva na ochranu údajů:

 • Můžete požádat o přístup, opravu, aktualizaci nebo vymazání svých osobních údajů.
 • Můžete namítat proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vaše osobní údaje nebo žádost o přenosnost vašich osobních údajů.
 • Pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před vaším odstoupením od smlouvy, ani to neovlivní zpracování vaše osobní údaje prováděné na základě zákonných důvodů zpracování jiných než souhlas.
 • Máte právo stěžovat si orgánu na ochranu údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů.

Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás na adrese: ondrej.dusa@verygoodies.sk nebo poštou na adresu VERY GOODIES a.s. , Mariánske náměstí 159/4, 110 00 Praha 1.

Na vaši žádost o změnu, opravu nebo vymazání vašich informací odpovíme v rámci přiměřený časový rámec a informovat vás o krocích, které jsme podnikli.